Познанията и опита са съществена част от качествата, които правят добрия професионалист в адвокатската професия; любопитството да вникваш в детайла на всеки нов казус така, все едно го правиш за първи път - всеки път, е онова, което те кара да забелязваш повече. Много често в практиката, границата между успеха и неуспеха лежи именно върху върху това повече.

Услуги за търговци

Услуги за търговци

Търговско и корпоративно право - търговски дружества, търговски сделки; Нестопанско право - НПО/ЮЛНЦ

IT и електронна търговия

IT и електронна търговия

Информационно право: Платформи за онлайн търговия със стоки и услуги; посреднически онлайн услуги. Електронен обмен на данни

Имотни казуси

Имотни казуси

Вещни, наследствени, облигационни казуси и сделки

Услуги за граждани

Услуги за граждани

Потребителски, Трудови, Наследствени казуси; Обезщетение за вреди

Чуждестранни клиенти

Чуждестранни клиенти

Специализиранo правно съдействие за чуждестранни компании и частни лица

С какво можем да помогнем?

Изпратете запитване - отговор до 24 часа.

Изпрати запитване / запази час
Новини и Правни анализи

Публикации

Онбординг и документация

Онбордингът при управлението на човешки ресурси включва въвеждането на новопостъпващи служители в предприятието и новата им длъжност. Този етап е свързан със серия важни стъпки с дългосрочен ефект и последици.